Rutiner i forbindelse med koronavirus (Covid–19)

Canny Hjemmerenhold AS har utarbeidet rutiner for våre ansatte for å trygge våre kunder og ansatte i denne Covid – 19 tiden. Våre ansatte har i dag stor fokus på hygiene. Vi er pr i dag kontakt med alle kunder for å forsikre oss om at alt er i orden – og at det er liten eller ingen risiko for oss å utføre våre oppdrag.

  • Våre ansatte bruker alltid engangshansker som skal byttes hyppig (selvsagt etter hvert kundebesøk)
  • De bruker blå skotrekk som de tar på seg når de går inn hos kunden og av igjen når de går ut.
  • Våre ansatte har med seg rene microfiberkluter og micromopper som selvsagt bare blir brukt i et hus.
  • Alt utstyr blir vasket på 90°C i vårt eget vaskeri.
  • De vasker over alt sitt utstyr med antibac før de går videre til neste kunde.
  • Rene og møkkete kluter og mopper er selvsagt adskilt.

Mange av våre kunder har i dag skoleundervisning og hjemmekontor når våre ansatte kommer. Vi etterstreber våre ansatte om å holde avstand som anbefalt av FHI (1-2 m)

Alle ansatte har tilgang på munnbind, men vi ønsker å etterfølge FHI sine anbefalinger om å ikke bruke munnbind. Se utdrag fra FHI i punkt under. Dersom det kommer nye anbefalinger, vil vi følge disse.

Hvorfor kan munnbind utgjøre en smitterisiko?

Munnbind er ubehagelig å ha på, og som regel vil ufaglært personell som har munnbind hyppig berøre munnbindet og ansiktet for øvrig. Dersom man har vært i kontakt med urene flater kan man fort komme i kontakt med øyne og munn og på denne måten øke risiko for sykdom.

Når det gjelder øvrige bestemmelser som karantene, forholder vi oss til FHI sine anbefalinger. Pr i dag har vi ingen som er berørt av dette.

Vi har selvsagt i denne perioden hatt mange avbestillinger som følge av koronavirus (Covid-19), men vi har også kunder som fortsatt ønsker å benytte seg av våre tjenester. Dette er vi selvsagt veldig takknemlige for og bidrar mer en gjerne der det er ønskelig.

Med vennlig hilsen
Canny Hjemmerenhold AS

Avbestilling av hjemmerenhold

Siden vår oppgave er å sørge for godt renhold i private hjem, har vi valgt å være fleksible med hensyn til avbestillinger nå i denne koronapandemien. Vi har siden 13. mars 2020 ikke belastet våre kunder selv om avbestillinger har kommet med kort varsel. Det har jo vært unntakstilstander for alle!

Allikevel ser vi at mange også har ønsket renhold av oss i denne vanskelige tiden, og det er vi svært takknemlige for! Nå begynner samfunnet å «våkne» opp igjen, og da håper vi i Canny Hjemmerenhold AS at vi vil få forståelse for at vi må sette opp noen avbestillingsregler framover.

Regler for avbestilling:

  • Dersom man er i risikogrupper, kan man forvente at kunden kan avbestille renholdet – senest 24 timer før vårt besøk.
  • Dersom man er satt i karantene grunnet utenlandsopphold, kan kunden avbestille renhold i forholdsvis god tid.
  • Ved hjemmekontor kan man forvente at kunden kan gi beskjed i rimelig tid før våre renholdere kommer – det samme gjelder om man er hjemme med friske barn.
  • Generelt sett vil korte avbestillingsfrister medføre kostnad.

Vi i Canny Hjemmerenhold AS vil gjerne være fleksible, også framover. Våre kunder kan selvsagt flytte renholdet til et tidspunkt som vil passe bedre for dem – men dette bør avtales i passende tid før vårt besøk!

Vårt mål vil alltid være å yte god service og godt hjemmerenhold!

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss om du har spørsmål.