Rutiner i forbindelse med koronavirus (Covid–19)

Canny Hjemmerenhold AS har utarbeidet rutiner for våre ansatte for å trygge kunder og medarbeidere i denne Covid – 19 tiden. Våre ansatte har i dag stor fokus på hygiene. Pr. i dag er vi i  kontakt med alle kunder for å forsikre oss om at alt er i orden og at det er liten eller ingen risiko for oss å utføre våre oppdrag.

  • Våre servicemedarbeidere jobber i hovedsak i team på 2 stk.
  • Vi bruker alltid engangshansker som skal byttes hyppig (selvsagt etter hvert kundebesøk)
  • Våre medarbeidere bruker blå skotrekk som de tar på seg når de går inn hos kunden – og av igjen når de går ut.
  • Våre ansatte har med seg rene microfiber kluter og micromopper som selvsagt bare blir brukt i ett hus.
  • Alt utstyr blir vasket på 90 grader i vårt eget vaskeri.
  • De ansatte vasker over alt sitt utstyr med antibac før de går videre til neste kunde.
  • Rene og møkkete kluter og mopper er selvsagt adskilt.

Mange av våre kunder har i dag skoleundervisning og hjemmekontor når våre ansatte kommer. Vi etterstreber at våre ansatte holder avstand som anbefalt av FHI (1-2 m)

Bruk av munnbind

Vi følger FHI sitt råd og bruker munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Munnbind skal byttes etter hvert kundebesøk.

Øvrige bestemmelser

Når det gjelder øvrige bestemmelser som karantene, forholder vi oss til FHI sine anbefalinger. Pr i dag har vi ingen som er berørt av dette.

Vi har selvsagt i denne perioden hatt mange avbestillinger som følge av Covid – 19, men vi har også kunder som fortsatt ønsker å benytte våre tjenester. Dette er vi selvsagt veldig takknemlige for og bidrar mer en gjerne der det er ønskelig.

Med vennlig hilsen

Canny Hjemmerenhold AS